Privacy statement

Print Productions Scheveningen BV heeft privacy in een hoog vaandel staan en zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens en privacy altijd veilig blijven. In dit privacy statement kunt u lezen hoe en waarom wij uw gegevens verwerken en welke rechten je hebt. Dit privacy statement is van toepassing op onze website en op de diensten die wij aanbieden.

Welke gegevens bewaart Print Productions Scheveningen?
Persoonlijke gegevens kunnen op verschillende momenten worden opgeslagen, zoals wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of contact met ons opneemt. We bewaren deze gegevens zodat we onze diensten zo goed mogelijk kunnen leveren.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Adres
Overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt

Hoe veilig zijn uw persoonsgegevens?
We zorgen er uiteraard voor dat alle gegevens veilig zijn. Allereerst bewaren we deze gegevens niet langer dan nodig is voor doelen waarvoor we ze gevraagd hebben. Om te zorgen dat gegevens veilig zijn, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Ook zijn er medewerkers binnen Print Productions Scheveningen die erop toezien dat deze maatregelen worden nageleefd.

Wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Hoe gaan wij om met het delen van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang, zoals redelijke bedrijfsvoering. Hiervoor zal in voorkomende gevallen een verwerkingsovereenkomst worden afgesloten met de betrokken partij(en), zodat we zeker zijn dat ons privacybeleid wordt nageleefd. Ook kunnen persoonsgegevens worden gedeeld wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Print Productions Scheveningen zal persoonsgegevens nooit verkopen.

Welke gegevens worden verzameld op de website?
Op de website van Print Productions Scheveningen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze informatie wordt geanonimiseerd en versleuteld.

Deze vorm van gegevensverzameling gebeurt privacy vriendelijk. De IP-adressen, het unieke klantgegeven, zijn geanonimiseerd.

Welke rechten heeft u betreffende uw persoonsgegevens?
Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je een verzoek hiervoor opstuurt naar peterpeet@print-pro.nl zullen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Wij zijn als volgt te bereiken:
Adres: Elbe 25, 2491 BT Den Haag
KvK: 27146429

Telefoon: 070 354 25 22
peterpeet@print-pro.nl